9 factoren die de kosten van een AOV beïnvloeden

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is het overwegen waard als je zelfstandig ondernemer bent. Hiermee creëer je immers een financieel vangnet voor jezelf. Een AOV is alleen vrij prijzig. Hoeveel je precies betaalt, kunnen we je niet zeggen, want de premie hangt af van een aantal factoren. Hieronder lichten we er uit.

1. Beroep en werkzaamheden

De kans op arbeidsongeschiktheid verschilt per beroep. Werk je op een bouwplaats? Dan loop je meer risico om arbeidsongeschikt te raken dan wanneer je de hele dag achter een bureau zit. Vandaar dat verzekeraars rekening houden met het beroep dat je beoefent en de werkzaamheden die je uitvoert bij het vaststellen van de premie van een AOV.

2. Leeftijd

Een tweede factor die meespeelt in de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is je leeftijd. Verzekeraars houden hier rekening mee omdat de kans op arbeidsongeschiktheid groter is naarmate je ouder wordt. Je fysieke gesteldheid gaat immers steeds verder achteruit.

3. Verzekerd bedrag

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kies je zelf welk deel van je inkomen je verzekert. De kosten vallen logischerwijs hoger uit als je voor een hoger bedrag kiest. Je hebt overigens niet helemaal de vrije hand in het kiezen van een verzekerd bedrag, want verzekeraars werken vaak met een maximaal percentage van je bruto jaarinkomen.

4. Eindleeftijd

Een AOV heeft altijd een eindleeftijd. Vaak ben je verzekerd tot de AOW-leeftijd, maar soms kun jij je ‘maar’ tot je 55e of 60e verzekeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een fysiek zwaar beroep beoefent. Het risico op arbeidsongeschiktheid is immers groter bij dit soort beroepen. Een lagere eindleeftijd betekent vaak ook een lagere premie.

5. Eigenrisicotermijn

Als je arbeidsongeschikt raakt, heb je nooit direct recht op een uitkering. Dit is het gevolg van de eigenrisicotermijn. Je kunt voor een periode van 30 dagen kiezen, maar ook voor 2 jaar. Hoe langer je eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

6. Uitkeringsdrempel

Je moet vaak voor minimaal 25 procent arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor een uitkering. Bij veel verzekeraars kun je ook voor een hogere uitkeringsdrempel kiezen. Je drukt op deze manier de kosten van een AOV verzekering, want je betaalt minder premie.

7. Tarief

Bij sommige verzekeraars kun je uit twee tariefvormen kiezen als je een AOV afsluit. Univé biedt bijvoorbeeld een combinatietarief en standaardtarief aan. Bij een combinatietarief stijgt de premie jaarlijks tot je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, terwijl je bij een standaardtarief ieder jaar dezelfde premie betaalt.

8. Indexering

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen een indexering. Dit houdt in dat het verzekerde inkomen en/of de verzekerde uitkering tijdens de looptijd jaarlijks verhoogd wordt. Je kunt alleen de uitkering laten indexeren, maar ook de uitkering en het verzekerde inkomen. Kies je voor de laatste optie? Dan betaal je een hogere premie.

9. Uitkeringsduur

Tot slot speelt de uitkeringsduur mee in de kosten. Je kunt een uitkering krijgen tot de einddatum van een AOV, maar ook voor een beperkte periode van bijvoorbeeld 2 of 5 jaar. Als je voor een beperkte periode kiest, daalt de premie.

Geef een reactie
You May Also Like